O firmie

O firmie


Amtest Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy Amtest Associates która w 2013 roku obchodziła 40 lecie działalności. Od powstania firma specjalizuje się w sprzedaży maszyn i urządzeń do produkcji elektroniki w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. AmtesT Poland zajmuje sie sprzedażą, instalacjami, szkoleniami w dziedzinie montażu powierzchniowego SMT. Oferujemy m.in. sitodrukarki, automaty montażowe, piece lutownicze, systemy inspekcji wizyjnej, komory klimatyczne, materiały eksploatacyjne. Nasi serwisanci są szkoleni przez producentów maszyn bezpośrednio w zakładach produkcyjnych. Współpracujemy zarówno z dużymi międzynarodowymi korporacjami jak i z małymi lokalnymi producentami elektroniki. Posiadamy dużą ilość sprzedanych maszyn, chętnie zabierzemy Państwa do jednego z naszych zadowolonych klientów, aby zaprezentować maszynę podczas procesu produkcji.

 Polityka Jakości ISO

Zatrudniając wysoko wyspecjalizowaną kadrę i mając podpisane liczne umowy dystrybucyjne, służymy doradztwem w dopasowaniu rozwiązań pod specyficzne wymagania Klientów jak również kompleksową obsługą związaną z instalacją, serwisem i szkoleniami.

Dążymy do rozbudowy sieci serwisowej oraz rozwoju współpracy wewnątrz naszej międzynarodowej grupy w celu minimalizacji czasu reakcji na wykonanie serwisu/ naprawy, jak też dostarczenia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
Wdrażamy i doskonalimy system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 z wiarą, że pomoże nam jeszcze lepiej poznawać i realizować wymagania naszych klientów i funkcjonować zgodnie z literą prawa.

 

 

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych

Informujemy o:

Amtest Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26a/107; 27-400 Ostrowiec Św. , wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Amtest Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26a/107; 27-400 Ostrowiec Św. ( ADO – administrator danych osobowych).

Tel. +48 41 242 48 94; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Amtest Poland sp. z o.o. zbiera i przetwarza państwa dane osobowe w związku z:

 -podjęciem działań́ na Państwa żądanie w szczególności do rozpatrzenia wniosków i zapytań niezbędnych do zawarcie Umowy regulującej zasady współpracy lub realizacji otrzymanego od Państwa Zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

 - zawarcia i realizacji umowy / realizacji zamówienia– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 - sprawozdawczości  finansowej oraz wystawiania faktur – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

- zarzadzania ryzykiem i oceny zdolności kredytowej, w szczególności ryzykiem braku płatności, opóźnień́ w płatnościach w trakcie trwania umowy / realizacji zamówienia jak i po jego wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania - art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

- dochodzenia roszczeń́ –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- realizacji uprawnień́ reklamacyjnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

-sporządzania i prowadzenia zestawień́, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych –art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest np.: zbadanie kondycji finansowej, a w rezultacie zawarcie i realizacja umowy/ zamówienia , rozpatrzenie reklamacji.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich Umów.

 

Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia danych osobowych, do przenoszenia danych (jako osoba, której dane są̨przetwarzane mogą Państwo wnioskować  o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora.)

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż̇przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Państwa żądanie.