Nowa osoba w zespole Amtest Poland.

Chcąc sprostać zadaniom rozwijającej się firmy zarząd firmy Amtest Poland zdecydował o zatrudnieniu nowej osoby do biura w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Koleżanka Agnieszka Masłoń-Szymańska będzie zajmowała się sprawami logistycznymi i administracyjnymi. 
Usprawnienie kontaktu z klientami, lepszy przepływ informacji od, i do klientów, to jej główne zadania.

Życzymy zadowolenia z pracy.